Výrobca krmív Energys® - spoločnosť De Heus - je medzinárodne pôsobiaca rodinná firma, ktorá vyrába vysoko kvalitné krmivá, premixy a koncentráty pre zvieratá.

Celková produkcia je v súčasnosti vyše 3,2 milióna ton kŕmnych zmesí ročne, ktoré sa vyrábajú v 10 krajinách nachádzajúcich sa na 3 kontinentoch.

De Heus výrobky sa vyvážajú do viac ako 35 krajín po celom svete. Hlavné sídlo firmy a centrálne výskumné laboratórium sa nachádza v Ede-Wageningen v Holandsku.

Skupina De Heus zamestnáva viac než 1700 ľudí, ktorí sú vedení mottom "Spoločne za lepšími výsledkami".


V Českej republike je hlavné sídlo spoločnosti De Heus v Marefách u Bučovic, kde sa nachádza aj najväčšia výrobňa kŕmnych zmesí na území Česka a Slovenska s produkciou 100 000 ton kŕmnych zmesí ročne. Ďalšou prevádzkarňou spoločnosti De Heus v ČR je závod v Běstovice u Chocně, kde sa vyrábajú hlavne kŕmne zmesi, premixy a minerálne doplnky pre hovädzí dobytok a kone.


Zloženie jednotlivých kŕmnych zmesí:


Zloženie kŕmnych zmesí Energys

Kontakt

Sabína Supeková
Kalinčiakova 1956
038 52 Sučany

tel.: 00421 908 677 066

Ranč Stará teheleň

Energys

Zmesi vyrábame na modernej linke riadenej počítačom. Melasa je zvláštnym technologickým postupom po jej presnom navážení rovnomerne nastrekovaná do miešačky. Takto je zaistené jej dokonalé premiesenie s ostatnými komponentmi. Kvôli zníženiu prašnosti zmes naviac granulujeme. Priebeh výroby každej šarže je presne zaznamenaný. Spolu s vstupnou a výstupnou laboratórnou kontrolou každej suroviny a rovnako aj konečnej zmesi, garantujeme vysokú kvalitu našich výrobkov.