Energys - Prolen Omega

Extrudované ľanové semeno obsahujúce nenasýtené mastné kyseliny.

Extrúziou upravené surové ľanové semeno. Olej ľanového semena obsahuje nenasýtené mastné kyseliny, ktoré si organizmus koňa nevie sám vytvoriť a musí ich prijímať v krmive alebo formou doplnku. Ľanový olej obsahuje omega 3 a 6 mastné kyseliny, ktoré sú v ňom obsiahnuté takmer v ideálnom pomere. Obe tieto zložky pôsobia, okrem iného, celkovo protizápalovo, čím zvyšujú výkonnosť aj dlhovekosť Vašich koní. Slizové látky, ktoré vznikajú pri spracovaní navyše regulujú priechod stolice, dobré fungovanie žalúdka a čriev. Túto surovinu môžete používať aj do "mash" spoločne s otrubami, soľou a kukuricou.


Obsiahnutý linamarin zo surového ľanového semena, ktorý sa pri trávení rozkladá čiastočne aj na jedovaté metabolity, je pri tepelnej úprave (varenie, extrúzia, parenie, apod) inaktivovaný. Toto krmivo je teda z tohto ohľadu bezpečné.


Doporučené dávkovanie:

100 - 150 g denne spoločne s ostatnými krmivami. Dávku je nutné prispôsobiť plemenu, veku a kondícii koňa alebo pony.


Balenie: 20 kg vrece


Cena a dostupnosť na vyžiadanie.

Kontakt

Sabína Supeková
Kalinčiakova 1956
038 52 Sučany

tel.: 00421 908 677 066

Ranč Stará teheleň

Energys

Zmesi vyrábame na modernej linke riadenej počítačom. Melasa je zvláštnym technologickým postupom po jej presnom navážení rovnomerne nastrekovaná do miešačky. Takto je zaistené jej dokonalé premiesenie s ostatnými komponentmi. Kvôli zníženiu prašnosti zmes naviac granulujeme. Priebeh výroby každej šarže je presne zaznamenaný. Spolu s vstupnou a výstupnou laboratórnou kontrolou každej suroviny a rovnako aj konečnej zmesi, garantujeme vysokú kvalitu našich výrobkov.